Donatie - Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud

www.koorpartij-oefening.nl

Ik bied hier de mogelijkheid aan voor mensen die de behoefte voelen om een ​​vrijwillige bijdrage te doneren voor de kosten die aan het runnen van de website zijn verbonden.

U kunt uw donatie op de volgende manieren overmaken:

op bankrekening:

NL45 INGB 0001 5602 31 t.n.v. A. Vogelaar  onder vermelding: Donatie website.

met creditkaart: (klik op onderstaande afbeelding)       Aat Vogelaar
www.koorpartij-oefening.nl
Terug naar de inhoud