Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Les sept paroles du Christ en Croix (César Franck)
Les sept paroles du Christ en Croix (César Franck)
Edith Wiens, soprano
Raimundo Mettre, tenor
Thomas Pfeiffer, baritone
Ivo Ingram, bass
Philharmonie Schwäbisch Gmünd (Chor und Orchester)
Conducted by Hubert Beck

21. Nov 1979
Les Sept Paroles du Christ sur la Croix geschreven door César Franck (1822-1890).

Anders dan de titel doet vermoeden gebruikt de componist niet de Franse taal, maar het Latijn voor de verklanking van de laatste woorden die Jezus sprak aan het kruis.
Franck schreef 14 augustus 1859 onder zijn werk, maar de compositie is onbekend gebleven tot 1955 toen het manuscript bij toeval werd ontdekt in de universiteitsbibliotheek van Luik.
Net als Bach en Haydn heeft Frack de zeven laatste woorden van Jezus op muziek gezet:
  1. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas 23:34)
  2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. (Lucas 23:43)
  3. Moeder, dat is uw zoon. (Johannes 19:26)
  4. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (Marcus 15:34)
  5. Ik heb dorst (Johannes 19:28)
  6. Het is volbracht (Johannes 19:30)
  7. Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. (Lucas 23:46)
In de bijbelboeken van de vier evangelisten die het leven en sterven van Jezus bespreken (Lucas, Johannes, Markus, Mattheus) spreekt Christus tijdens de kruisiging in totaal zeven zinnen uit. Aan deze 'Zeven laatste woorden' heeft het Christendom altijd een grote betekenis gegeven. Daarbij werd aan het getal 7 (vergelijk de 7 dagen van de week, de 7 hoofdzonden) een symbolische waarde toegekend.

Bijna 100 jaar lang is het bestaan van een groot werk van de Belgische componist César Franck (1822-1890), Les Sept Paroles du Christ en Croix (1859) voor solisten, koor en orkest, volledig onbekend gebleven. Het werd voltooid in Parijs in 1859 toen Franck verbonden was aan de Ste. Clotilde en het is gedurende zijn leven waarschijnlijk nooit uitgevoerd. Het is heel goed mogelijk dat Franck een uitvoering had gepland voor de passietijd in 1860. Het feit dat Théodore Dubois  inmiddels kapelmeester aan de Ste. Clotilde was geworden belast met de koormuziek zou een verklaring kunnen zijn voor het niet doorgaan van een uitvoering van het stuk tijdens het leven van Franck. Daarna verdween het stuk 95 jaar volledig uit het zicht. Het wordt niet in de Franck biografieën vermeld.
In 1954 verkocht een particulier het manuscript van een honderdtal pagina's aan de Universiteits Bibliotheek van Luik, Franck's geboorteplaats. Twintig jaar later (in 1975) stuitte Armin Landgraf tijdens zijn onderzoek naar de kerkmuziek van Franck op het voor de muziekwereld volledig onbekende manuscript in de Luikse UB. De publicatie in 1975 van Landgraf's studie over de kerkmuziek van Franck ontrukte het stuk aan de vergetelheid. De spoedig op die publicatie volgende première in 1977 van Les Sept Paroles was waarschijnlijk de eerste uitvoering ooit.


Terug naar de inhoud