Koorpartij-oefening

Koorpartij-Oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening
Koorpartij-oefening.nl
Ga naar de inhoud
Mass in C major op.86
00:00  1. Kyrie
05:35  2. Gloria
14:25  3. Credo
24:54  4. Sanctus
35:40  5. Agnus Dei
Charlotte Margiono, soprano
Catherine Robbin, mezzo-soprano
William Kendall, tenor
Alastair Miles, bass
John Eliot Gardiner, conductor
The Monteverdi Choir Orchestre Révolutionnaire et Romantique
Mis in C-groot van Ludwig van Beethoven.   
Mis voor vier solisten, koor en orkest in C majeur opus 86 van Ludwig van Beethoven.
Beethovens mis voor vier solostemmen, koor en orkest in C majeur opus 86 ontstond in het jaar 1807 en dus meer dan tien jaar voor zijn tweede en laatste mis, de Missa Solemnis.
In april 1807 ontving Ludwig van Beethoven (1770-1827) vanuit Eisenstadt een bijzondere opdracht: Prins Nikolaus Esterházy verzocht hem een mis te schrijven voor de naamdag van zijn vrouw Maria. Rond 1800 had Joseph Haydn (1732-1809) zich ook al met verve van deze taak gekweten. Het was dan ook niet zonder schroom dat Beethoven de uitnodiging aannam: “Ik zal deze mis met enige bezorgdheid afleveren, Majesteit, aangezien Uwe Doorluchtige Hoogheid gewend is aan de onnavolgbare meesterwerken van de grote Haydn”. De bezorgdheid was terecht, want de prins kon deze mis, die enigszins afweek van de toen gebruikelijke stijl, niet waarderen. Beethoven echter bleef in de kracht en de waarde van zijn werk geloven. Opvallend is dat Beethoven in de Mis in C de tekst en de muziek opvatte als één geheel. Hij vermengde solo’s, koorstukjes en orkest. Hoewel ze minder grootschalig is dan de latere Missa Solemnis, is deze Mis in C een schitterende compositie waarin Beethoven zijn symfonische en vocale kwaliteiten laat zien. Niet toevallig staat de Mis in de toonsoort van C-groot, voor Beethoven bij uitstek de toonaard van rust en verlichting.
Het werk werd op 13 september 1807 in de slotkerk van Eisenstadt ten gehore gebracht. Het kreeg weinig waardering van de vorst en deze zag in de tijd daarna af van verdere diensten van de componist. Daarop trok Beethoven de opdracht terug en schonk zijn de mis achteraf aan vorst Ferdinand Kinsky.
Terug naar de inhoud